Nasz model biznesowy angażujący lekarzy rodzinnych do badań klinicznych znalazł uznanie  w oczach Centrewatch. Brytyjska firma – Interface Clinical Research ma 40 współpracujących lekarzy rodzinnych w Zjednoczonym Królestwie i chętnie zaangażuje się w badania kliniczne.

Naszym celem jest nawiązanie współpracy, do końca wrześz min. 50 placówkami podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce, Czechach, Słowacji i Rumunii.

Nasz artykuł z Journal for Clinical Trials:

04.-Family-Medicine-Clinical…

Link do strony Ceterwatch:

http://www.centerwatch.com/news-online/2017/05/17/new-clinical-trials-model-move-local-gp-practices-solve-patient-drop-crisis/