+48 583444312 info@gp4research.com
          

Sponzor


Pomáhame zrealizovat cíle klinické studie na čas

Lékař


Zapoj se do nových standardů medicíny

Rodinná Medicína


Objevte nový směr v klinických studiích

Gp4research

O nás

Společnost MedConsult byla založena proto, aby uspokojila potřeby klinického výzkumu a aby podporovala centricitu pacienta při provádění klinických studií. Bylo prokázáno, že výzkum zaměřený na pacienta zrychluje nábor a zvyšuje retenci pacienta v klinických studiích.
Domníváme se, že nejúčinnějším způsobem, jak podpořit centralizaci pacienta, je zapojit rodinné lékaře a jejich týmy do klinických studií.

Rodinná medicína

Objevte nový směr
v klinických studiích

Obecná praxe / rodinná medicína (GP / FM) je základní disciplínou primární lékařské péče a základním kamenem mnoha systémů zdravotní péče v Evropě. Velká většina evropských občanů má praktického lékaře (GP), který je prvním kontaktním lékařem v případě zdravotních problémů.

Rodinná medicína je poměrně novou lékařskou specializací s rostoucím počtem akademických institucí, které úzce spolupracují s ordinacemi rodinné medicíny, které poskytují zdravotní péči místním komunitám.

Pro Sponzory

Pomáhame zrealizovat
cíle klinické studie na čas

MedConsult působí jako síť výzkumných jednotek primární péče (ISN) v celé Evropě. Přijímáme pouze jednotky, které splňují nejpřísnější požadavky týkající se profesního chování lékařů, jejich zaměstnanců a zařízení samotného.

Před registrací do sítě jsou pracoviště vyhodnocována v souladu s požadavky společnosti MedConsult. Nejenže věnujeme pozornost zkušenostem pracoviště, jeho vybavení a počtu pacientů, ale také posuzujeme motivaci a závazek potenciálního hlavního zkušejícího.

Pro Lékaře

Zapoj se do nových
standardů medicíny

Přihlášením do sítě MedConsult získáte přístup k novým studijním příležitostem. Podporujeme nová pracoviště (ordinace) tím, že jim pomáháme překonat první vstupní bariéru a zkušená pracoviště hledající nové výzvy.
Pro Sponzory
Pro Lékaře