+48 583444312 info@gp4research.com
          

Pro Lékaře

Zvažujete možnost stát se zkoušejícím lékařem klinických studií? Prosíme, kontaktujte nás.

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s prohlášením o důvěrnosti **

 

12 + 8 =

*Potřebný

**Gp4research sp. z o.o. majitel www.gp4research.com, zajišťuje všem uživatelům těchto stránek, že všechny manuální a elektronické informace budou uchovávány bezpečně a důvěrně. Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich uživatelů, a proto při uchovávání a zpracování vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.

Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu poskytnuty třetí straně. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a Gp4research údaje zlikviduje.