+48 583444312 info@gp4research.com
          

Naše mise


Zahrnout rodinnou medicínu do klinických studií

Věříme, že rodinná medicína je vznikající lékařskou odborností, která bude hrát klíčovou roli v klinickém výzkumu se zaměřením na pacienta. Doposud nebyl potenciál účasti ve výzkumu rodinné medicíny řádně využíván. Tato skupina odborníků zahrnuje vysoce vzdělané a zkušené lékaře, motivované a ochotné se podílet na vývoji moderní medicíny.
Věříme, že rodinní lékaři mohou být velmi cennými Hlavními zkoušejícími v mnoha projektech, zejména v těch, které nevyžadují specializovaná zařízení a mohou být prováděny v lékařských ordinacích nebo dokonce ve vlastním domě pacienta.

Naše vize

Lékaři usilují o to, aby byli součástí moderního terapeutického přístupu. Chtějí být blízko svým pacientům a zároveň jim poskytovat přístup k nejmodernějším terapiím.

Chceme pracovat s rodinnými lékaři tak, že jim poskytneme příležitost rozvíjet své znalosti a vzdělání a propojit je s mezinárodními týmy výzkumných pracovníků, s nimiž mohou spolupracovat na nových terapiích a vyměňovat si znalosti a zkušenosti.

Naší klíčovou prioritou je pacientovo pohodlí a bezpečnost během celé klinické studie.

Odborné znalosti našich zaměstnanců a spolupracujících Lékařů, kteří jsou podporováni vedoucími specialisty v oblasti rodinné medicíny nebo specialisty klinických studií, jsou klíčovými faktory péče o pacienta od počátku až do konce studie.

Naše hodnoty

Jako profesionálové dodržujeme následující firemní hodnoty:

Přesnost

Spolehlivost

Bezpečnostnost

Síť pracovišť kinických hodnocení

MedConsult Investigative Site Network (ISN) je mezinárodní skupina všeobecných praxí, která provozuje nezávislá klinická výzkumná pracoviště založená na specifických kvalifikačních kritériích, která fungují jako jedna entita. Správní tým MedConsult dohlíží a zjednodušuje identifikaci a výběr pracovišť, schválení regulací, koordinaci studií, zajištění kvality, obchodní a finanční procesy pro každou studii.