+48 583444312 info@gp4research.com
          

Z dumą informujemy, że 29 czerwca 2017 roku GP4research zostało członkiem Stowarzyszenia Ośrodków Badań Klinicznych.

http://www.myscrs.org

Misją organizacji jest zapewnienie możliwości ciągłego rozwoju ośrodkom badań klinicznych i innym interesariuszom. SCRS to nie tylko organizacji przedsiębiorstw o podobnych interesach. SCRS jest pierwszą organizacją skoncentrowaną na reprezentowaniu interesów środowiska ośrodków badawczych na całym świecie. SCRS reprezentuje ośrodki podczas dyskusji z innymi uczestnikami rynku ale pozwala także na to, że głos środowiska jest słyszalny i brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących wszystkich graczy. Rola SCRS jest szczególnie ważna dziś, w okresie gdy koncentracja na pacjencie stanowi centrum zainteresowania branży. Poprawa komfortu uczestnika badań jest środkiem do poprawy jakości badań klinicznych.

Janusz Kabata, CEO GP4research został zaproszona do wzięcia udziału w spotkaniu SRCS spotkaniu w Krakowie, gdzie, podczas dyskusji panelowej , przedstawił koncept biznesowy oraz model działania firmy. Prezentacja została przyjęta przychylnie przez członków Stowarzyszenia i zaowocowało zaproszeniem nas do członkostwa.

Dziękujemy Stowarzyszeniu za przyjęcie nas do organizacji. W ramach naszej działalności będziemy starali się propagować misję i ideały Stowarzyszenia, szczególnie wsród współpracujących z nami badaczy i placówek POZ a także innych partnerów biznesowych firmy. Chcemy aby głos środowiska ośrodków badawczych był lepiej słyszalny przez wszystkie zainteresowane strony.