+48 583444312 info@gp4research.com
          
Przeanalizuj koszty finansowania

Finansowanie


Model biznesowy

Głównym obszarem działania spółki MedConsult są badania kliniczne sponsorowane przez przemysł farmaceutyczny. Przyjęty przez nas model biznesowy, oparty o sieć ośrodków badawczych prowadzonych przez lekarzy rodzinnych, wynika z aktualnych światowych trendów w  przemyśle farmaceutycznym, dążących do projektowania badań ukierunkowanych na potrzeby pacjenta (z ang. patient-centred care). Lekarze rodzinni, jako badacze, idealnie wpasowują się w model patient-centred care, który przyczynia się do zwiększenia puli potencjalnych uczestników badania, oraz poprawy rekrutacji i retencji pacjentów w badaniu.

Ponadto warto nadmienić, że lekarze rodzinni są kluczowym elementem opieki zdrowotnej w Polsce, a prawie 88% wszystkich świadczeniodawców w obrębie medycyny rodzinnej to podmioty prywatne (niepubliczne), które podobnie jak inne prywatne przedsiębiorstwa mogą korzystać z różnego rodzaju usług finansowych.

MedConsult ściśle współpracuje z instytucjami rynku finansowego i swoim partnerom – placówkom medycznym – zapewnia dostęp do różnych instrumentów finansowych, wspierając ich w kontaktach z bankami, firmami leasingowymi, jak również domami maklerskimi.

Naszym klientom zapewniamy dostęp do finansowania na konkurencyjnych warunkach oraz opiekę profesjonalnego zespołu doskonale znającego specyfikę obu branż – medycznej i finansowej.

Sukcesja

Nie jest nowością, że ostatnimi czasy praktyki lekarzy rodzinnych są przedmiotem obrotu na polskim rynku. MedConsult, w ramach świadczonych usług, przeprowadza proces przekazania istniejącej praktyki pomiędzy obecnym a nowym właścicielem. Ofertę tą kierujemy do lekarzy, którzy chcą wycofać się z prowadzenia praktyki, np. ze względu na emeryturę, jak również do młodych specjalistów, którzy myślą o własnym przedsiębiorstwie – przychodni.

MedConsult dokonuje wyceny istniejącej praktyki i znajduje najbardziej korzystne finansowania transakcji. Warunki finansowania mogą różnić się w zależności od podmiotu finansującego, dlatego MedConsult pomaga wybrać optymalne rozwiązanie.

Warto zwrócić uwagę, że nabywca praktyki POZ będzie miał możliwość zostać partnerem MedConsult w badaniach klinicznych w ramach programu gp4research.Udział w projektach pozwoli wygenerować dodatkowe przychody, które pozwolą nowemu posiadaczowi praktyki obsłużyć zobowiązania wobec instytucji finansującej.

Nowa praktyka

Stworzenie nowej placówki POZ wymaga nakładów inwestycyjnych na pozyskanie niezbędnych aktywów oraz finansowanie kosztów działania do momentu, aż praktyka osiągnie poziom przychodów pokrywający wydatki i zacznie zarabiać. MedConsult, we współpracy z firmami finansowymi, pomaga zdobyć finansowanie na stworzenie praktyki od podstaw. MedConsult, wspólnie z inwestorem, przygotuje plan pozyskania i zabezpieczenia finansowania inwestycji oraz plan rozwoju placówki, które są wymagane przez podmioty finansujące.

Finansowanie obrotowe i inwestycyjne

Bieżące potrzeby finansowe oraz strategiczne projekty rozwojowe placówki medycznej wymagają finansowania. MedConsult pomoże znaleźć środki na zakup sprzętu, nieruchomości, remonty i przebudowy, które mogą zostać sfinansowane za pomocą kredytu czy leasingu. MedConsult, będąc partnerem instytucji finansowych oraz znając oczekiwania środowiska lekarzy rodzinnych, zapewni optymalny przebieg procesu poszukiwania finansowania.
Przeanalizuj koszty finansowania

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu:

2 + 3 =

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MedConsult Sp. z o.o. . z siedzibą Gdańsku, przy ul. Mickiewicza 20A/4, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz na komunikację za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej i sms, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).