+48 583444312 info@gp4research.com
          

gp4research


O nas

Firma gp4research sp. z o.o. została założona w odpowiedzi na zapotrzebowanie przemysłu farmaceutycznego na nowe podejście do prowadzenia badań klinicznych. Polega ono na wdrożeniu takiego modelu badań, w którym w centrum uwagi jest pacjent i jego dobrostan. Model ten, określany jako “patient-centred approach”, ma zapewnić maksymalny komfort pacjenta w trakcie jego uczestnictwa w badaniu klinicznym. Badania ukierunkowane na pacjenta znacząco poprawiają rekrutację i retencję uczestników badań, co wpływa na obniżkę kosztów prowadzonych projektów.

Jesteśmy przekonani, że jednym z najskuteczniejszych sposobów wspierania modelu zorientowanego na pacjenta, jest zaangażowanie lekarzy rodzinnych i ich zespołów w badania kliniczne.

Cechą charakterystyczną medycyny rodzinnej jest podejście holistyczne oraz długofalowa opieka ukierunkowana na pacjenta i jego rodzinę. Lekarze rodzinni, specjaliści medycyny rodzinnej, funkcjonują blisko swoich pacjentów, a współpracując z odległymi specjalistycznymi ośrodkami, zabezpieczają większość potrzeb medycznych.

Wdrażanie modelu, w którym specjaliści medycyny rodzinnej biorą aktywny udział w badaniach klinicznych, przyczynia się do większej dostępności nowoczesnych metod diagnostycznych i opcji terapeutycznych dla pacjentów, a także do zwiększenia puli potencjalnych uczestników badań klinicznych.

Działając jako Sieć Ośrodków Badawczych (Investigative Site Network – ISN), skupiamy się na prowadzeniu badań klinicznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Europy.

Naszym celem jest oferowanie sponsorom możliwości badawczych wyselekcjonowanych, przygotowanych i zmotywowanych praktyk lekarza rodzinnego oraz kompleksowe wsparcie w zarządzaniu i administracji badań klinicznych.
Współpracujących z nami lekarzy rodzinnych wspieramy w pokonaniu bariery wejścia do badań klinicznych, jak również w trakcie ich trwania poprzez profesjonalną koordynację.


Zarząd

Janusz Kabata
dr n. med., MBA

Dr Janusz Kabata jest lekarzem diagnostyki laboratoryjnej, specjalistą zdrowia publicznego z 38-letnim doświadczeniem w pracy zawodowej. Po ukończeniu studiów doktoranckich pracował w Katedrze Biochemii Klinicznej Akademii Medycznej w Gdańsku na stanowisku adiunkta odpowiedzialnego za diagnostykę hematologiczną. W latach 1989-1991 był stypendystą Konfederacji Szwajcarskiej jako wizytujący profesor Kliniki Hematologicznej Uniwersytetu w Bazylei, gdzie zajmował się diagnostyką i monitorowaniem leczenia pacjentów po przeszczepach szpiku kostnego.

Dr Kabata był polskim współkoordynatorem Europejskiego Programu TEMPUS „Nauczanie Biochemii Klinicznej w Polsce”, realizowanego z partnerami z Uniwersytetu w Glasgow w Wielkiej Brytanii i Trinity College w Dublinie w Irlandii. W ramach tego programu zaktualizowano program nauczania biochemii klinicznej, przygotowano nowe podręczniki oraz dokonano informatyzacji uniwersyteckiego laboratorium medycznego w Gdańsku. Jednym z efektów programu TEMPUS było powołanie Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, którego Dr Kabata był członkiem-założycielem.

Dr Kabata był Wiceprezesem i Dyrektorem Medycznym firmy Nova Medical Polska (obecnie Synevo), prywatnego laboratorium medycznego, które jako pierwsze w Polsce uzyskało akredytacje systemu jakości zgodnego z normą ISO17025.
W 2003 roku ukończył studia MBA z Rotterdam School of Management, Erasmus University i Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Dr Kabata jest związany z badaniami klinicznymi od 1989 roku, kiedy to koordynował badania fazy I i II w klinice hematologicznej Uniwersytetu w Bazylei. Jest współzałożycielem Synevo Clinical Trials – wiodącego laboratorium centralnego dla badań klinicznych w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie pełnił funkcję Dyrektora ds. Badań Klinicznych i Rozwoju. Będąc Dyrektorem ds. Operacji Europejskich oraz Dyrektorem Medycznym w CRN Europe (obecnie Symphony Clinical Trials) zainicjował wprowadzenie usług opieki domowej w badaniach klinicznych w Europie. Jako założyciel spółki GlobalCare Clinical Trials rozwinął sieć pielęgniarek, świadczących usługi w domu pacjenta na zlecenie firm farmaceutycznych w badaniach klinicznych w Europie i Azji.

Dr Kabata był inicjatorem, dyrektorem i wykładowcą Podyplomowych Studiów Zarządzania Badaniami Klinicznymi prowadzonymi przez Gdańską Fundacje Kształcenia Menadżerów w Polsce i w Rumunii. Był gościem oraz mówcą na wielu konferencjach w kraju i za granicą oraz jest współautorem podręczników i publikacji poświęconych medycynie laboratoryjnej i badaniom klinicznym.

Wraz z żoną od 1996 r. prowadzi przychodnię medycyny rodzinnej w Gdańsku.

W 2016 roku wraz z Bohdanem Tillackiem założył spółkę MedConsult, której celem jest stworzenie Europejskiej Sieci Ośrodków Badawczych, specjalizujących się w prowadzeniu badań klinicznych w obszarze medycyny rodzinnej.