+48 583444312 info@gp4research.com
          

Medycyna Rodzinna

Medycyna rodzinna jest kluczowym elementem podstawowej opieki medycznej i rdzeniem wielu systemów opieki zdrowotnej w Europie. Zdecydowana większość obywateli Europy jest pod opieką lekarza rodzinnego, który stanowi pierwszy kontakt w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych.

Medycyna rodzinna jest stosunkowo nowa specjalizacją medyczną wspartą silnymi ośrodkami akademickimi, ściśle współpracują z praktykami lekarzy rodzinnych.

Lekarze rodzinni w swoich praktykach są wspomagani przez najnowsze technologie informatyczne i coraz częściej wykorzystują telemedycynę jako narzędzie dostępu do zaawansowanych metod diagnostycznych.

Lekarze rodzinni posiadają dostęp do dużej, zróżnicowanej populacji pacjentów, u których leczą powszechnie występujące przewlekłe i ostre choroby, rozpoznawane w ich wczesnej fazie.

Około 80% wszystkich problemów zdrowotnych można rozwiązać na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej znajdującej się niedaleko domu pacjenta.

Model opieki zorientowany na pacjenta, jest istotą opieki oferowanej pacjentom przez lekarza rodzinnego. To podejście ujawnia się w codziennych kontaktach z pacjentem, specyficznej relacji lekarz-pacjent oraz komunikacji i współpracy w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, zapewniając ciągłość opieki.

Obecnie, przemysł badań klinicznych przechodzi istotne zmiany, które zmuszają do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, aby przyspieszyć proces wprowadzania leków na rynek. Pacjent przestaje być uczestnikiem badania, a zaczyna funkcjonować jako równorzędny partner, którego obecność jest kluczową składową sukcesu projektu. Nowatorska koncepcja „badań ukierunkowanych na pacjenta” jest nową szansą zarówno dla przemysłu farmaceutycznego jak i medycyny rodzinnej, wspieranej przez technologie, media społecznościowe i edukację.