+48 583444312 info@gp4research.com
          

Zaproszenie dla lekarzy POZ

do udziału w szkoleniu dotyczącym badań klinicznych

 

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu związanym z podniesieniem kompetencji Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie prowadzenia rekrutacji pacjentów do udziału w badaniach klinicznych w ramach projektu „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy przesłać na adres: szkolenia@gp4research.com 

Pobierz zaproszenie

Dokumenty zgłoszeniowe:

Załącznik 1 – Oświadczenie

Załącznik 2 – Deklaracja

Załącznik 3 – Formularz zgłoszeniowy

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Dokumenty do ściągnięcia dla osób zakwalifikowanych:

Załącznik 4 – Wzór umowy

Załącznik 5 – Informacja

Załącznik 6 – Wniosek o refundację

Załącznik 7 – Informacja

Załącznik 8 – Wniosek

Załącznik 9 – Oświadczenie